svasdssvasds

เปิดขั้นตอน"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ 1 ปี " บัตรคนจน ลดสูงสุด 315 บาท/เดือน

05 ต.ค. 2564 เวลา 2:25 น. 5.0k

เปิดขั้นตอน"ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ลดค่าไฟสูงสุด 315 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 นาน 1 ปี นอกจากนั้นได้สิทธิ "ค่าไฟฟรี" หากใช้ไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องชำระค่าไฟทั้งหมด

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564"
 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

*3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป 

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค.2564  – ก.ย. 2565

เปิดขั้นตอน"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ 1 ปี " บัตรคนจน ลดสูงสุด 315 บาท/เดือน

หมายเหตุ : * เงินที่จะคืนมาให้นั้นจะมาในรูปแบบของการจ่ายเข้า e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆวันที่ 18 ของเดือนซึ่งสามารถกด ATM ได้

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ช่องทางการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
1.เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
2.ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน 

ขั้นตอนการ "ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" ผ่านเว็บไซต์
 

1.เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้านครหลวง http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 2.กรอกรายละเอียด เช่น รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า)  , บัญชีแสดงสัญญา , ชื่อ - สกุล , ที่อยู่ , หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , เบอร์โทรศัพท์ และ Email ของผู้ลงทะเบียน

3.กดปุ่ม "ลงทะเบียน" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

เปิดขั้นตอน"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ 1 ปี " บัตรคนจน ลดสูงสุด 315 บาท/เดือน
 

ช่องทางการ"ลงทะเบียนลดค่าไฟ 2564" สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 

1.เข้าเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ และอ่านเงื่อนไข พร้อมกดยอมรับเงื่อนไข

2.กรอกรายละเอียด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า , รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า , บิลประจำเดือน , จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

3.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย หากไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับ เพื่อแก้ไข หากถูกต้องแล้ว กด บันทึกข้อมูล

4.บันทึกข้อมูลสำเร็จ

เปิดขั้นตอน"ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ 1 ปี " บัตรคนจน ลดสูงสุด 315 บาท/เดือน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร.1129 และการไฟฟ้านครหลวง โทร.1130

สำหรับผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับสิทธิ์ในรอบบิลถัดไป เช่น หากลงทะเบียนในต้นเดือนตุลาคม จะได้รับเงินคืนในรอบวันที่ 18 พฤศจิยายน 2564 เป็นต้น (ช้าสุด 18 ธันวาคม 2564) โดยได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 เดือน หากใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน (จะได้สิทธิ์ใช้ฟรีอยู่แล้ว) ก็จะไม่ได้สิทธินี้

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) , การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด