กฟภ.ขยายเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ 315 บาท/เดือน

06 ต.ค. 2564 เวลา 11:36 น. 434

กฟภ.ขยายเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายนปี 65 ระบุใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อ 3 เดือน ใช้สิทธิค่าไฟฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายงานข่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

ช่องทางการลงทะเบียน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ)

กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด และหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง