คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

01 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพ บรรยากาศคลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กลับมาเปิดให้บริการวันแรก 1 ตุลาคม มีมาตรการอะไรบ้าง ตรวจสอบได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(1ตุลาคม 2564 ) เป็นวันแรกของมาตรการคลายล็อกดาวน์ ที่เปิดให้โรงภาพยนต์ หรือ โรงหนัง กลับมาประกอบกิจการได้ภายใต้มาตรการที่รัฐกำหนด 

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

"ฐานเศรษฐกิจ" ลงพื้นที่ตรวจสอบการคลายล็อกโรงหนัง ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ “โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน” ที่กลับมาเปิดให้บริการ 1 ตุลาคมด้วยเช่นกัน

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

ซึ่งที่นี่คลายล็อกดาวน์โดยเน้น 5 แผนแม่บท “สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยทุกจุด” ตามหลักมาตรฐานสาธารณสุข
 

สำหรับภาพบรรยากาศ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน กลับมาเปิดให้ชมอีกครั้งนั้น โดยกำหนดให้นั่ง 2 ที่ เว้นระยะห่าง 2 ที่ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดชมภาพยนตร์ 

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

และที่สำคัญห้ามนำอาหาร ป๊อบคอร์น น้ำดื่ม ขนม เข้ามากินในโรงหนังอย่างเด็ดขาด ตามมาตราการควบคุมของศบค.

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)
 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดมาตรการคลายล็อก โรงภาพยนต์ หรือ โรงหนัง ที่ระบุอยู่ในราชกิจจานุเบกษา "ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)" ซึ่งเป็นรายละเอียดของมาตรการคลายล็อกดาวน์ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ในส่วนของโรงภาพยนต์มีดังนี้

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)

โรงภาพยนตร์ 

  • เปิดดําเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  • จํากัดจํานวน ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนความจุที่นั่ง
  • จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง โดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  • ให้ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์

คลายล็อกดาวน์ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดวันแรก(ประมวลภาพ)