ประกันสังคม www.sso.go.th เช็คสิทธิมาตรา 33 ,ม. 40 รอบ 2 โอนแล้ววันนี้

28 ก.ย. 2564 เวลา 4:30 น. 64.0k

ประกันสังคม www.sso.go.th เช็คสิทธิมาตรา 33,มาตรา 40 รอบ 2 อย่าลืมผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาแล้ว

วันนี้ 27 ก.ย.  ความคืบหน้าโอนเงินเยียวยาประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดให้เช็คสิทธิ www.sso.go.th ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยประกันสังคมโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ช่วง 20-28 ก.ย.นี้ มีทั้งกลุ่มที่ได้รับครั้งแรก รับรอบ 2 และรับรวดเดียว 1+2 

 

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันมาตรา 40 ใน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ลงทะเบียนใหม่ ได้รับเป็นกลุ่มแรกเมื่อวันที่ 20-21 ก.ย. ตามด้วยมาตรา 39 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รับรอบ 2 วันที่ 21 ก.ย. และวันที่ 22-23 ก.ย.มาตรา 40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับรอบ 2 คนละ 5,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ล่าสุดวันนี้ 27 ก.ย. และ วันอังคาร 28 ก.ย. สำนักงานประกันสังคมโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบ 2  ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

 

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • นราธิวาส
 • สงขลา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • พระนครศรีอยุธยา

จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ว่า ในวันที่ 27-28 กันยายนนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 3.02 ล้านคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท

 

“การโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คนละ 2,500 บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้แม้จะไม่มาก แต่อย่างน้อยจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันในเบื้องต้น แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะให้ผู้ใช้แรงงานได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลและได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐในอนาคต เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ได้เข้าถึงสวัสดิการและก้าวข้ามสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

ประกันสังคม www.sso.go.th เช็คสิทธิมาตรา 33 ,ม. 40 รอบ 2 โอนแล้ววันนี้
 

วันที่ 28 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม 

 

 •  ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • พระนครศรีอยุธยา 

จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 - 24 ส.ค.64 จะได้การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนโดยโอนรอบเดียว 10,000 บาท.

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง