เริ่มวันนี้ ประกันสังคมโอนเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 รับ 2500 ตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุด

26 ก.ย. 2564 | 17:05 น.

เริ่มวันนี้ ประกันสังคม www.sso.go.th โอนเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 รับอีก 2,500 บาท โอนเงิน 27-28 กันยายนนี้ ตรวจสอบสิทธิ์ล่าสุด เช็กพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน ใครที่อยู่ใน 29 จังหวัดไม่ได้รับสิทธิยื่นทบทวนได้เลย

เกาะติด มาตราการเยียวยา “ประกันสังคม” ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด  โดยสำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่ คลิกเลย 

ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน

จะได้รับเยียวยารอบ 2 คนละ 2,500 บาท เริ่มวันที่ 27 กันยายน 2564 จำนวน 2 ล้านคน และวันที่ 28 กันยายน จำนวน 1,017,296 คน

ส่วนกลุ่มถัดไปรับเงินเยียวยา คือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยารวมคนละ 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2564

คำเเนะนำ

ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน เพราะสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ทุก 5 วัน หรือ 7 วัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

ขั้นตอนยื่นแบบทบทวนสิทธิ

1.ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th หรือ ม.33 คลิกที่นี่

2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ไทม์ไลน์ประกันสังคมโอนเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 พื้นที่ล็อกดาวน์

  • วันที่ 21 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มคนละ 5,000 บาท จำนวน 1.17 ล้านคน
  • วันที่ 22-23 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด จำนวน 4 ล้านคนจะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 27 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
  • วันที่ 28 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยา ม.40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 ส.ค.64 จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท