เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ได้รับสิทธิ ตกหล่นเงินเยียวยา ดูวิธีแก้ไขที่นี่

23 ก.ย. 2564 | 20:00 น.

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 www.sso.go.th ได้รับสิทธิ แต่ตกหล่น ไม่ได้รับเงินเยียวยา ตรวจสอบสาเหตุและวิธีแก้ไขเบื้องต้น สรุปให้แล้วที่นี่

เกาะติด"มาตรการเยียวยา" ล่าสุดประกันสังคม โอนเงินเยียวยารอบใหม่ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการแล้ว และมีการโอนต่อเนื่องถึงวันที่ 28 ก.ย.นี้ 

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ได้รับสิทธิ ตกหล่นเงินเยียวยา ดูวิธีแก้ไขที่นี่

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน แต่ก็ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่า ตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด และเข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ตกหล่นการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา ให้รีบตรวจสอบข้อมูลตนเอง ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เป็นต้น

ตกหล่นเงินเยียวยาตรวจสอบทาง www.sso.go.th

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข แต่ตกหล่นในการโอนเงิน ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาาตรา 39 และ มาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

หากพบว่า ได้รับสิทธิ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบติดต่อธนาคารด่วน

สาเหตุที่ตกหล่น ไม่รับได้รับเยียวยารอบแรก ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น

 • ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง
 • บัญชีปิด บัญชีไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข

 • คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 
 • หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
 • ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน
   

ผู้ประกันตนมาตรา 39 อาจไม่รู้ว่าได้รับสิทธิ

นางสาวลัดดา แซ่ลี้  โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวในรายการสถานีประกันสังคม เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ว่า ในส่วนของมาตรา 39 มีตกค้าง เพราะผู้ประกันตนมาตรา 39 บางคนอาจจะไม่รู้ว่า ตัวเองได้สิทธิ เพราะอาจจะไปทำงานที่อื่น แต่ตัวเองสมัครไว้ใน 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เลยคิดว่า ตัวเองไม่ได้รับสิทธิ เลยไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ เงินก็เลยไม่เข้า

เช็คสิทธิทาง www.sso.go.th

ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา ดังนี้

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ได้รับสิทธิ ตกหล่นเงินเยียวยา ดูวิธีแก้ไขที่นี่

 • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
 • เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 39) 
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
 • คลิก ค้นหา

เช็คเงินเยียวยา ม.40 ม.39 ได้รับสิทธิ ตกหล่นเงินเยียวยา ดูวิธีแก้ไขที่นี่

 

 

หากพบว่า ได้รับสิทธิ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบติดต่อธนาคารด่วน 

ผู้ที่ตกหล่นการโอนให้ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการแก้ไข เช่น ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน บางคนผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ ก็จ่ายไม่ได้ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวบัตรประชาชนเท่านั้น

"หลายกรณีที่เราเห็น คือ ชื่อ-นามสกุล ผิด หรือถ้าเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ต้องแจ้งประกันสังคม เพราะถ้าชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกัน ธนาคารก็จะไม่โอนให้" 

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยารอบเก็บตก

มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี

โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน