ชาวบ้านเฮ ซ่อมถนนสาย สพ.3041 จ.สุพรรณบุรี หลังน้ำท่วม

27 ก.ย. 2564 | 08:06 น.

ทช.เดินหน้า ซ่อมแซมถนนสาย สพ.3041 จ.สุพรรณบุรี แล้วเสร็จ หลังได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ หวังให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  เปิดเผยว่า ทช. โดยแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสองพี่น้อง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักร เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทสาย สพ.3041 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (กม.ที่ 19+400) – บ้านเขาทอก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้คอสะพานทรุด ช่วง กม.ที่ 0+395 – 0+400 รวมระยะทาง 5 เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

ชาวบ้านเฮ  ซ่อมถนนสาย สพ.3041 จ.สุพรรณบุรี หลังน้ำท่วม

“ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที”

ชาวบ้านเฮ  ซ่อมถนนสาย สพ.3041 จ.สุพรรณบุรี หลังน้ำท่วม

ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง และจะรายงานให้รับทราบเป็นระยะ ๆ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146