ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

27 กันยายน 2564

ตรวจสอบมติศบค.ล่าสุด เห็นชอบมาตรการคลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม โรงหนัง-ร้านทำเล็บ-เล่นดนตรีสดใสร้านอาหาร-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

วันที่ 27 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมศบค.มีมติเห็นชอบให้คลายล็อกดาวน์ โดยให้เปิด 9 ใน 10 กิจการ อาทิ ร้านเสริมสวย นวด/สปา สถานเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ เล่นดนตรีในร้านอาหารได้ตามปกติ เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

สำหรับมติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่มีมาตรการคลายล็อกกิจการที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ประกอบด้วย

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 • เปิดดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัย

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

 • เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข


3.พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาณ  

 • เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข
   

ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

4.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์

 • เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต่อ 4 ตารางเมตรหรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75% ตามกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหารและเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข

5.ร้านทำเล็บ

 • เปิดดำเนินการได้โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า

6.ร้านสัก

 • เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้าลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

7.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา)

 • เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน แต่ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ สามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำ เพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้พระราชบัญญัติประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ หรือมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง (ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ)

8.ธุรกิจโรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์

 • เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือลดจำนวนเหลือประมาณ 50% สวมหน้ากากตลอดเวลาและไม่รับประทานอาหาร

ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 
 

9.การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

 • เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 3 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัย เฉพาะเวลาร้องเพลง หรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้อง นักดนตรีและลูกค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศรวมทั้งการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting

10.ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

 • ยังไม่เปิดดำเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2-4 สัปดาห์ เนื่องจากทำให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นที่และมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ศบค.ยังมีมติ ขยายเวลาสำหรับกิจการ/กิจกรรม เปิดบริการได้ถึง 21.00 น. ได้แก่

 • ศูนย์การค้า
 • ร้านสะดวกซื้อ
 • กีฬากลางแจ้งหรือในร่มเป็นที่โล่ง
 • กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมได้ ร้อยละ 25

ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้  ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

ขณะเดียวกันศบค.ยังมีมติ ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 14 วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน นี้ และลดระยะเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 22.00-04.00 น.  โดยทดลอง 15 วัน จากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง 

ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้  ศบค.คลายล็อกดาวน์ 9 กิจการ โรงหนัง-ทำเล็บ-สัก-ดนตรีสด-สปา เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 

 

คลิกชมที่นี่>>> ลิงค์การแถลงมติศบค.