วันที่ 24 กันยายน 2564 คือวันอะไร เช็คที่นี่

23 กันยายน 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 คือวันอะไร เพราะอะไรรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เช็คข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันพรุ่งนี้ วันที่ 24 กันยายน 2564 หลายคนตั้งคำถามว่าเป็นวันอะไร เพราะอะไรจึงเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดธนาคาร 

 

คำตอบคือ วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” หรือ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  ดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2564 ซึ่งนอกจากจะได้วันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้ว ยังกลายเป็นวันหยุดยาว เพราะวันที่ 24 กันยายน 2564 ตรงกับวันศุกร์ เมื่อนับรวมกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 25 และ 26 กันยายน ก็ทำให้หลายคนได้หยุด 3 วันรวด

 

ในส่วนของสถาบันการเงินหรือแบงก์ต่างๆก็ได้ประกาศให้วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย  
 

นอกเหนือจากวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ที่เพิ่มเติมเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ ในเดือนตุลาคมยังมีวันหยุดพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก โดยจะเป็นวันอะไร วันที่เท่าไร "ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอดังนี้ 

 

วันหยุดราชการประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 

เดือนกันยายน 2564 

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  วันมหิดล

 
เดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม  2564 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม  2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

 
เดือนธันวาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564  วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2564 
อนึ่ง วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” หรือ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน"วันมหิดล" โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • เวลา 07.00 - 11.00 น. พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกทั้งนี้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ส่งเฉพาะพวงมาลามายังคณะฯ เท่านั้น (คณะฯ จะจัดเจ้าหน้าที่นำพวงมาลาไปวางถวายสักการะแทน)
 • เวลา 09.00 - 10.00 น.งานปาฐกถาเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Meeting ได้แก่ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กับบทบาทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และองค์กร PATH โดย ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ความก้าวหน้า COVID-19 mRNA Vaccine ประเทศไทย โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย