24 กันยายน 2564 วันหยุดพิเศษธนาคารปิดให้บริการ

23 กันยายน 2564

24 กันยายน 2564 วันมหิดล วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ สถาบันการเงินปิดให้บริการ พร้อมเปิดปฏิทินเช็ควันหยุดปี 2564 นี้ ยังเหลือกี่วัน

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ที่จะมาถึงนี้เป็น วันมหิดล ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2564 ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดต่อกันถึง 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นี้ เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น ท่านไหนจะทำธุรกรรมอะไรแนะนำให้เช็คกันให้ดีก่อน 

ฐานเศรษฐกิจ พาไปเช็คและทบทวนวันหยุดของธนาคาร และวันหยุดราชการประจำปีช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้กันอีกรอบว่า คนไทยเหลือวันหยุดกันอีกกี่วันเพื่อจะได้วางแผนการทำธุรกรรมหรือวางรับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนกันไว้แต่เนิ่น ๆ

วันหยุดธนาคารตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 

เดือนกันยายน 2564

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

เดือนตุลาคม 2564

 • วันที่ 13​ ต.ค. 64   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันที่ 22 ต.ค.64    ชดเชย วันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)
 • วันที่ 25 ต.ค.64    ชดเชย วันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

เดือนธันวาคม 2564 

 • วันที่ 6 ​ธ.ค.64     ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
 • วันที่ 10 ธ.ค.64   วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธ.ค.64   วันสิ้นปี 

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ สงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

 

วันหยุดราชการประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนก.ย. - ธ.ค.

เดือนกันยายน 2564 

 • วันที่ 24 ก.ย.64  วันมหิดล

เดือนตุลาคม 2564

 • วันที่ 6 ต.ค.64    วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • วันที่ 13 ต.ค.64  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันที่ 21 ต.ค.64  วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
 • วันที่ 22 ต.ค.64   วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

เดือนธันวาคม 2564

 • วันที่ 6 ธ.ค.64   วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันที่ 10 ธ.ค.64  วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 31 ธ.ค.64  วันสิ้นปี