24 กันยายน 2564 วันหยุด เนื่องในวันมหิดลหยุดติดต่อกัน 3 วันรวด

23 กันยายน 2564

อัพเดต วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันมหิดล วันหยุดราชการกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีปลายปี 2563 คนไทยได้หยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วันรวด

ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันมหิดล ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นมติคณะรัฐมนตรีปลายปี 2563 ให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารเช่นกัน

ก่อนจะได้หยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน ฐานเศรษฐกิจ ชวนไปอ่านที่มาและความสำคัญของ "วันมหิดล" กันก่อน

เมื่อปี พ.ศ. 2493 หลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ได้เสด็จสวรรคต คณะแพทยศาสต์ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชานุสาวรีย์ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช โดยกรมศิลปากร มีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ควบคุม มีนายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร มีลักษณะเป็นพระรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง 2 เมตร โดยประมาณ ประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์วางบนตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา

ต่อมาในวันที่ 24 กันยายนปีเดียวกันนั้นเอง นักศึกษาแพทย์ได้ริเริ่มจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระรูป อ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

พระราชานุสาวรีย์นี้ได้รับการตกแต่งเพิ่มเติม ครั้งแรกเมื่อปี 2517 และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยสร้างรากฐาน และบริเวณโดยรอบทั้งหมดเพื่อให้ถาวร สง่างามและสมพระเกียรติยิ่งขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้

ทั้งยังได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ให้ยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระองค์  โดยให้ชื่อว่า "วันมหิดล" และงานวันมหิดลได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2499

เเละทุกปีนักศึกษากลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล และเหล่าอาสาสมัครต่าง ๆ จะร่วมกันทำ "ธงวันมหิดล" เพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาค "วันมหิดล" ตรงกับวันศุกร์ "ธงวันมหิดล" จึงเป็นสีฟ้า

สำหรับพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกมีมากมาย ที่สำคัญ ๆ อาทิ ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาต่างประเทศด้วยทุนส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเพื่อเก็บดอกผลส่งคนไปศึกษาต่างประเทศ เรียกว่า "ทุนวิทยาศาสตร์แห่งแพทย์"

พระราชทานทุนเพื่อค้นคว้าและการสอนในโรงพยาบาลศิราราชซึ่งนับว่าเป็นทุนแรกของทุน ประเภทนี้ในประเทศไทย ทั้งยังทรงเป็นผู้แทนของรัฐบาลทำการติดต่อมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ให้ช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล

พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราชทั้ง ที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน หอผู้ป่วย และหอพักนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี รวมทั้งที่มอบไว้เป็นมรดกอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการให้ทุนแพทย์ไปศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น 

จากวันสำคัญซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษดังกล่าวข้างต้นซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นี้ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้คนไทยมีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกัน 3 วันรวด คือ

  • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  วันมหิดล
  • วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564  วันหยุดราชการ
  • วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 วันหยุดราชการ 

สำหรับสถาบันการเงิน และธนาคาร ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 นี้เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารเช่นกัน ดังนั้น ใครจะทำธุรกรรมอะไรแนะนำให้เช็คกันให้ดีก่อน

ส่วนใครจะออกเดินทางพักผ่อน อย่าลืมมาตรการป้องกันโรค พร้อมยกการ์ดสูงไว้เพื่อความปลอดภัย