24 กันยายน 2564 วันหยุด พิเศษเดือนกันยายน วันมหิดล เช็ควันหยุดที่เหลือที่นี่

23 กันยายน 2564

24 กันยายน 2564 วันหยุด เนื่องในวันมหิดล วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตรวจสอบวันหยุดที่เหลือของปีนี้ ทั้งวันหยุดราชการ-วันหยุดพิเศษประจำภาค และวันหยุดธนาคาร ได้ที่นี่

วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่จะมาถึงนี้ ถือเป็น วันมหิดล ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 2564 โดยวันหยุดวันดังกล่าว ตรงกับวันศุกร์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 3 วันติดต่อกัน (วันศุกร์ที่ 24 ,วันเสาร์ที่ 25 ,วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 )

 

นอกจากจะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแล้ว ในส่วนของสถาบันการเงิน-แบงค์ต่างๆ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ได้ประกาศให้วันที่ 24 กันยายน 2564 นี้เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารอีกด้วย

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมวันหยุดราชการประจำปี รวมไปถึงวันหยุดของสถาบันการเงินมานำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันหยุดราชการประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 

เดือนกันยายน 2564 

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  วันมหิดล

 
เดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 6 ตุลาคม  2564 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • วันพุธที่ 13 ตุลาคม  2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
 • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 

 
เดือนธันวาคม 2564

 • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564  วันรัฐธรรมนูญ
 • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี
   

 

วันหยุดธนาคารตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 

เดือนกันยายน 2564

 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

 

เดือนตุลาคม 2564

 • วันพุธที่ 13​ ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่  22 ตุลาคม 2564 ชดเชย วันปิยมหาราช(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)
 • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ชดเชย วันปิยมหาราช(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

 

 
 

เดือนธันวาคม 2564 

 • วันจันทร์ที่ 6 ​ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
 • ​วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

วันหยุดสถาบันการเงินปี 2564