อัพเดท ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เทียบการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน ภูมิขึ้นสูงแค่ไหน

22 ก.ย. 2564 | 03:30 น.

อัพเดทผลการศึกษาฉีดวัคซีนไขว้สูตรเทียบกับการฉีดวัคซีนชนิดเดียว ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเเตกต่างกันเเค่ไหน ขณะที่วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า+วัคซีนไฟเซอร์ จะเป็นวัคซีนไขว้สูตรใหม่ คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า+วัคซีนไฟเซอร์ จะเป็นวัคซีนไขว้สูตรใหม่ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมนี้ เพราะจะมีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ประมาณเดือนละ 10 ล้านโดสจนถึงสิ้นปี

สำหรับวัคซีนไขว้สูตรแอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ องค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่าน ไฟเขียวสูตรฉีดวัคซีนแบบผสม เข็มแรกเป็นแอสตร้าฯ ส่วนเข็ม 2 เป็นวัคซีน mRNA โดยรับรองให้ใช้เฉพาะกรณีวัคซีนมีอย่างจำกัด

และยังมีผลการวิจัยในต่างประเทศรองรับ และต่างประเทศให้การยอมรับ แต่ยังต้องมีการติดตามประสิทธิผลของวัคซีน

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อัพเดตผลการศึกษาการฉีดวัคซีนไขว้ เทียบการฉีดด้วยวัคซีนชนิดเดียวกัน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Siriraj Institute of Clinical Research

จากผลการศึกษาวิจัยโดยศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปได้ว่า

1.การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันสูงสุด 2,259.9 หน่วยต่อมิลลิลิตร

2.การฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ได้ระดับภูมิคุ้มกันดีรองลงมาที่ 2,181.8 หน่วยต่อมิลลิลิตร

3.การฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วตามด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ได้ระดับภูมิคุ้มกัน 1,049.7 หน่วยต่อมิลลิลิตร

การใช้วัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรก แล้วตามด้วยแอสตร้าหรือไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี

 การฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มแรกควรตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2

การวัดเป็นผล anti-RBD IgG วัดโดยเครื่อง Abbott และรายงานเป็นหน่วยมาตรฐาน BAU/mL ส่วนผลการวัดแบบ PRNT50 จะมีการรายงานต่อไปค่ะ

นอกจากนี้ผลการศึกษายังไม่มีปัญหาเรื่องอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองในระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์

ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดเพื่อยืนยันภูมิคุ้มกันจากการศึกษานี้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบสูตรการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศไทยตามคำแนะนำมีทั้งหมด 3 สูตร ดังนี้

  • ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ห่าง 3-4 สัปดาห์
  • แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ ห่าง 4-12 สัปดาห์
  • ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 ห่าง 4 สัปดาห์