เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา เหลือกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

21 ก.ย. 2564 | 19:30 น.

เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา ประกันสังคมโอนเดือนกันยายนนี้ เหลือผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง ส่วนกลุ่มตกหล่น ทบทวนสิทธิ ม.40 ได้ถึงวันไหน สรุปที่นี่

ความคืบหน้า"มาตรการเยียว" วันนี้ 20 ก.ย.64 ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการ  และจะโอนต่อเนื่องช่วง 20-28 ก.ย.นี้ มีทั้งที่ได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก รอบ 2 และรอบ 1+2 สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th 

เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา เหลือกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64 จำนวน 1,935,325 คน เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับโอนเงินเยียวยาเมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 โดยได้รับคนละ 5,000 บาท

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยา ม.40 กลุ่มที่เหลือ

เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา เหลือกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มใน 9 ประเภทกิจการ ประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ท่ีผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้

  • วันที่ 22-23 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
  • วันที่ 28 ก.ย.64 โอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 - 24 สิงหาคม 2564 จะได้การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนรอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

กลุ่มตกหล่นเงินเยียวยาทบทวนสิทธิ ม.40 ได้ถึง 31 ต.ค.นี้

สำหรับผู้ประกันตนที่ตกหล่นและอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถยืนทบทวนสิทธิได้ถึงถึง 31 ต.ค.นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา เหลือกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2. ปริ้นแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)

4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรา 40 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th  หรือ คลิกดาวโหลดที่นี่

เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา เหลือกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

เช็คสิทธิ ม.40 ไทม์ไลน์เงินเยียวยา เหลือกี่กลุ่ม โอนวันไหนบ้าง สรุปที่นี่

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน