เช็คด่วน ! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

20 ก.ย. 2564 เวลา 9:45 น. 694

เช็คด่วน ! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊คเพจ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม

ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน  โดยบริการฉีดวัคซีน ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

โดยฉีดวัคซีนในวันที่ 27,28,29 กันยายน และวันที่ 1,2 ตุลาคม 2564

2.วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.  เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้าตรวจสอบวันเวลารับวัคซีนได้ทาง website ที่ลงทะเบียน (ไม่มีการแจ้งเตือนทางหมอพร้อม หรือ SMS)

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้นำภาพถ่ายหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จและบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามวันที่นัดรับวัคซีน

ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม (เข็มที่ 2 นัดหมายห่าง 3-4 สัปดาห์)

เช็คด่วน ! สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่มา : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute

แท็กที่เกี่ยวข้อง