svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 กลุ่มเสี่ยง

17 กันยายน 2564

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer กลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนแล้ว พร้อมแจ้งปิดระบบ 18 ก.ย.64 เวลา 24.00 น. เช็คด่วนเงื่อนไข-คุณสมบัติครบที่นี่

โรงพยาบาลปทุมธานี ปูพรมเร่งฉีดวัคซีนโควิดสำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยประกาศผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ใจความว่า โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนี้

1.กลุ่มเด็กโรคเรื้อรังที่มีอายุ 12-18 ปี  

 • โรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคอ้วน ดังนี้

        - น้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี

        - น้ำหนักเกิน 80 กก.  ในอายุ 13-15 ปี

        - น้ำหนักเกิน 90 กก.  ในเด็กอายุ 15-18 ปี

 • โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 
 • โรคเบาหวาน        

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะถูกตัดสิทธิ์

เพื่อเข้ารับวัคซีนในวันที่ 20-21 กันยายน 2564 จำนวนวันละ 200 คน (โปรดแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานแสดงเกี่ยวกับโรคดังกล่าวที่จุดบริการ)

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 17 กันยายน 2564 (ขอปิดระบบในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.หรือเมื่อครบตามจำนวนแล้ว)

โปรดลงทะเบียนท่านละ 1 วันเท่านั้น (หากมีความซ้ำซ้อน จะขอตัดสิทธิ์)

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง Facebook โรงพยาบาลปทุมธานี ในวันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ที่มีรายชื่อโปรดมาเข้ารับวัคซีนตามวันที่นัดหมายไว้ตามประกาศไว้ 

เช็คด่วน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 กลุ่มเสี่ยง

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 1 ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2564 จำนวนวันละ 100 คน

เช่นเดียวกันจะถูกตัดสิทธิ์กรณีตรวจสอบพบว่า ท่านเคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดอื่น มาก่อนแล้ว (โปรดแสดงบัตรประชาชนที่จุดบริการ)

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยจะขอปิดระบบในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวนแล้ว แนะนำให้ลงทะเบียนท่านละ 1 วันเท่านั้น (หากมีความซ้ำซ้อนจะขอตัดสิทธิ์)

ประกาศรายชื่อผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 19 กันยายน 2564 และโปรดมาเข้ารับวัคซีนตามวันที่นัดหมายไว้ตามประกาศ)

เช็คด่วน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 กลุ่มเสี่ยง

3.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2564 จำนวนวันละ 100 คน (โปรดแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานการฝากครรภ์ที่จุดบริการ) ทั้งนี้ จะตัดสิทธิ์กรณีตรวจสอบพบว่า ท่านเคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดอื่น มาก่อนแล้ว

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยขอปิดระบบในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวนแล้ว โปรดลงทะเบียนท่านละ 1 วันเท่านั้น หากมีความซ้ำซ้อนจะขอตัดสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลปทุมธานี วันที่ 19 กันยายน 2564
และโปรดมาเข้ารับวัคซีนตามวันที่นัดหมายไว้ตามประกาศ

เช็คด่วน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 กลุ่มเสี่ยง

4.ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังอายุมากกว่า 18 ปี ดังนี้

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด
 • โรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป)

เพื่อรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2564 จำนวนวันละ 100 คนต่อวัน ทั้งนี้ หากพบว่าเคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ และขอตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ โปรดนำบัตรประชาชนและหลักฐานการรักษาโรคเรื้อรังมาแสดงตน ณ วันรับบริการ 

ช่องทางลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่าน QR code ตามวันที่ท่านต้องการ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งจะปิดระบบในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น. หรือเมื่อครบตามจำนวน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่าน Facebook โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

เช็คด่วน เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 4 กลุ่มเสี่ยง

ที่มา : โรงพยาบาลปทุมธานี