เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน เริ่มพื้นที่ 29 จังหวัดตุลาคมนี้

17 ก.ย. 2564 เวลา 1:53 น. 469

"ไทยคู่ฟ้า" เปิดไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน กลุ่มอายุ 12 - 18 ปี เริ่มพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ก่อนขยายการฉีดครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศ 4.5 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดแนวทางแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) 2 เข็ม ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 -18 ปี ครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ม.1 - ม.6/ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า โดยจะเริ่มฉีดให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดก่อน และจะขยายการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4,500,000 คนทั่วประเทศ

ไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน

10 - 17 ก.ย. 64 :  โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

17 - 22 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

21 - 24 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามยินยอม ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

25 ก.ย. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.

28 - 30 ก.ย. 64 : ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

1 ต.ค. 64 : โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

4 ต.ค. 64 : เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน
 

เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน เริ่มพื้นที่ 29 จังหวัดตุลาคมนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง