เริ่มวันนี้! ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ก อิน มีที่ไหนบ้าง เช็คด่วน!

17 ก.ย. 2564 เวลา 18:00 น. 3.1k

เปิดจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบวอล์ก อิน ไม่ต้องลงทะเบียน ประเดิมที่ "เทศบาลนครปากเกร็ด" เริ่มแจกคิวเช้าวันที่ 18 ก.ย.วันละ 500 คิว ส่วนเทศบาลเมืองลัดหลวง พระปะแดง เปิดให้ทั้งคนไทย -ต่างชาติ Walk-in ได้ เริ่มวันที่ 20 - 23 ก.ย.และ 27-30 ก.ย. 64

วันที่ 18 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข้อมูลจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดแบบวอล์ก อิน ไม่ต้องลงทะเบียน และฉีดด้วยวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" โดยมีด้วยกัน 2 จุด เริ่มที่ เทศบาลนครปากเกร็ด ที่เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 และเปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
   

คุณสมบัติ 

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์
 • ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
 •  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2
 •  หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4 ( ตัวอย่างหนังสือรับรอง )

 

ทั้งนี้เทศบาลฯขอความกรุณา โปรดทยอยมารับบริการ และขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและทางเทศบาลฯจะจัดหาเพิ่มเติมหากประชาชนมีความประสงค์จำนวนมาก หากมีข้องสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร.029609704-14 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลนครปากเกร็ด ที่เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี

จุดที่ 2  เทศบาลเมืองลัดหลวง พระปะแดง จ.สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี สำหรับประชาชนสัญชาติไทยและต่างชาติที่อาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง (ต.บางจาก, ต.บางครุ, ต.บางพึ่ง ) โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) โดยสามารถวอล์ก อิน ได้ในวันที่ 20 - 23 ก.ย. 64 และ วันที่  27-30 ก.ย. 64 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  เวลาตั้งแต่ 08.00น.-15.00 น.

 

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ยืนยันตัวตน
กรณีสัญชาติไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ได้ระบุว่าอยู่ (ต.บางจาก,ต.บางครุ,ต.บางพึ่ง) ต้องนำหลักฐานยืนยันว่าอาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจริง หรือมีเจ้าบ้านที่พักอาศัยรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงมาด้วย


กรณีชาวต่างชาติ
1. ตัวจริงและสำเนาบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต​
2.สำเนาทะเบียน​บ้านเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและรับรองว่าต่างชาติ (ชื่อ-นามสกุล)พักอยู่ในบ้านนี้จริงไปแสดงที่จุดฉีดวัคซีน​ด้วยง


 

เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง