สมุทรปราการ เปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in 2 จุด ที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

30 ส.ค. 2564 | 19:09 น.

สมุทรปราการ เปิดฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk-in วันสุดท้าย(31ส.ค.64) 2 แห่ง ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง และโรงพยาบาลบางจาก สำหรับประชาชนอายุเกิน 60 ปีหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง , หญิงท้อง และเด็กป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer ) และซิโนแวค (Sinovac)เป็นวัคซีนเข็ม 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดเท่านั้น วันนี้(31ส.ค.64)เท่านั้น จำนวน 500 คิว

กลุ่มเป้าหมาย

1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
3.เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น) เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง

7 กลุ่มโรค ได้แก่

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคมะเร็งทุกชนิด
โรคเบาหวาน
โรคอ้วน (น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35 )

กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค,ใบรับรองการตั้งครรภ์ หรือเอกสารอื่น ๆ  ( เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น )

บริการฉีดวัคซีน ณ วัดคันลัค ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. เป็นวัคซีนไฟเซอร์วันละ 250 คิว และวัคซีนซิโนแวควันละ 250 คิวเท่านั้น

สมุทรปราการ เปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in 2 จุด ที่ไหนบ้างเช็กที่นี่

โรงพยาบาลบางจาก เปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer) แบบ Walk-in เข็มที่1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนก่อน  เปิดถึงวันนี้(31 ส.ค.ุ64) เท่านั้น จำนวน 800 คิว

กลุ่มเป้าหมาย

1.ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
2.หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
3.เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น) เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง

7 กลุ่มโรคได้แก่

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคไตวายเรื้อรัง
โรคมะเร็งทุกชนิด
โรคเบาหวาน
โรคอ้วน (น้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป หรือ BMI >= 35 )

กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นใบนัดการรักษา, ยารักษาโรค,ใบรับรองการตั้งครรภ์ หรือเอกสารอื่น ๆ ฉีดวัคซีนวันที่ 31 ส.ค.2564 เวลา 8.00-14.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมุทรปราการ เปิดฉีดวัคซีนแบบ Walk-in 2 จุด ที่ไหนบ้างเช็กที่นี่