รพ.ภูมิพล เปิดให้กลุ่มเสี่ยง Walk in ฉีดวัคซีนโควิดวันนี้ - 3 ก.ย.

30 ส.ค. 2564 | 07:59 น.

รพ.ภูมิพล ชวนกลุ่มเสี่ยง Walk in ฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ย. 64 รับวันละ 300 คิว พร้อมประกาศวันนัดหมายใหม่ของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดเข็ม 2 ที่เลื่อนจาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือ กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ,โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน,โรคอ้วน(น้ำหนัก 100 กิโลกรัมเป็นต้นไป) รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

 

โดยสามารถ วอล์ก อิน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไม่ต้องลงทะเบียน) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ตั้งแต่วันนี้ - 3 กันยายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) และรพ.จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนวันละ 300 คิว 

 

ทั้งนี้กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือเอกสารอื่น  พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ
 

รพ.ภูมิพล เปิดให้กลุ่มเสี่ยง Walk in ฉีดวัคซีนโควิดวันนี้ - 3 ก.ย.

 

นอกจากการเปิดวอล์ก อิน Walk in  ฉีดวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มเสี่ยงแล้ว ล่าสุดทางรพ.ภูมิพลได้แจ้งว่า ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2 ในวันที่ 30 สิงหาคม  -3 กันยายน 2564 นี้สามารถมาฉีดได้ตามปกติ โดย รพ.ฯ มีการเลื่อนนัดหมายคนไข้บางส่วนที่มีนัดฉีดเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7-16 มิถุนายน 2564  

 

นอกเหนือจากนี้ให้มาตามวันและเวลานัดเดิม 

 

ทั้งนี้ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เร็วขึ้นจาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์  โดยคิวนัดหมายใหม่ ทางหมอพร้อมจะส่ง SMS ไปยังเบอร์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชั่น / ไลน์ 'หมอพร้อม' หรือ สามารถดูนัดหมายใหม่ได้ตามตารางด้านล่างนี้

 

คิวฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 เร็วขึ้นจาก 16 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์