"นนท์พร้อม"เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64

30 ส.ค. 2564 | 09:47 น.

นนท์พร้อม Pfizer Day Again เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น. ผ่าน www. นนท์พร้อม .com

นนท์พร้อม ประกาศฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน โดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 64 ก่อนเวลา 20.00 น. โดย ลงทะเบียนที่ www.นนท์พร้อม.com หรือคลิกลิงค์ คลิ๊กลิงค์ได้ที่นี่

 

โดยจะฉีดวัคซีนที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 4 ก.ย. 64 จำนวน 8,000 คน

ความพร้อม phizer

 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังกลุ่มต่อไปนี้

 

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง) 

**สามีหรือผู้ติดตามที่พาหญิงตั้งครรภ์ไปฉีดวัคซีน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ในวันที่ 4 ก.ย. 64 (เข็ม 2 เป็น AstraZeneca วันที่ฉีดเข็ม 2 ตามใบนัด)

 

2.เด็กอายุ 12-17 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น

***) โดยนิยามโรคอ้วนในเด็ก หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร หรือ

 

  • เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป
  • เด็กอายุ 13-15 ปี ที่มีน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป
  • เด็กอายุ 15-17 ปี ที่มีน้ำหนัก 90 กก.ขึ้นไป หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
  • กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

 

3. ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

 

4.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง*** เพิ่มโรคความดันโลหิตสูง (ต้องนำหลักฐานมาแสดง อาทิ สมุดประจำตัว ใบนัดหมอหรือยาประจำตัวที่มีชื่อสถานพยาบาลและชื่อผู้ป่วย)

 

นิยามโรคอ้วนในผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป

 

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ได้แก่ ***

1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด

3) โรคไตวายเรื้อรัง

4) โรคหลอดเลือดสมอง

5) โรคมะเร็งทุกชนิด

6) โรคเบาหวาน

7) โรคอ้วน

 

ผู้ที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับวัคซีน Pfizer ให้ดำเนินการดังนี้

 

1. กรณีเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ (ไม่เคยลงทะเบียนในระบบ นนท์พร้อมมาก่อน) ให้คลิกเมนู "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19" โดย เลือกสนามฉีดเป็น "เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน" เพื่อรับวัคซีน Pfizer คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนใหม่

 

2. กรณีผู้ลงทะเบียนเดิมในระบบ "นนท์พร้อม" ที่เลือกสนามฉีด "เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน" ให้เลือกเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยันนัดเพื่อรับ Pfizer (กลุ่มเป้าหมายที่เลือกสนามเดอะมอลล์)   คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

3. กรณีผู้ลงทะเบียนเดิมในระบบ "นนท์พร้อม" ที่เลือกสนามฉีด "เวสต์เกต ฮอลล์ เซ็นทรัลเวสต์เกต" หรือ "แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ" หรือ "หอประชุมวัดไทรใหญ่" 

 

หากท่านเข้าเงื่อนไขในการรับวัคซีน Pfizer ให้ทำการยกเลิกสิทธิ์เดิม และทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง โดยเลือกสนามฉีดเป็น "เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน" เพื่อรับวัคซีน Pfizer

 

คำเตือน: หากท่านไม่เข้าเงื่อนไข แต่ทำการยกเลิก และลงทะเบียนใหม่เพื่อรับสิทธิ์ Pfizer และผลการตรวจสอบในวันนัดฉีดวัคซีนปรากฏว่าท่านไม่ได้เข้าเงื่อนไขดังข้างต้น ท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในนัดฉีด Pfizer และรายชื่อของท่านจะไปปรากฏในลำดับต่อท้ายผู้ลงทะเบียนในสนามฉีดที่เลือก คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและยกเลิกสิทธิ์