ตรวจสอบด่วน! สจล. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 ได้สิทธิวันไหน

30 ส.ค. 2564 เวลา 7:35 น. 818

สจล. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 2 ให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชน. เริ่ม 31. ส.ค. นี้ เตือนผู้ใช้สิทธิตรวจสอบด่วนที่เว็บไซต์ Co-vaccine.kmitl.ac.th

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้เปิดให้บริการ “ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะในพื้นที่ สจล. และบริเวณใกล้เคียง ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

เพื่อเตรียมพร้อมสถาบันให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติได้โดยเร็ว อันสอดคล้องกับ 1 ใน 4 ทางรอดช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ สจล. ด้านการระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนตามพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยที่ผ่านมา สจล. ได้ให้บริการวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 50,000 โดส และเตรียมเปิดให้บริการวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มสอง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

ตรวจสอบด่วน!   สจล. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 ได้สิทธิวันไหน

 

ทั้งนี้ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสาธารณะ สามารถตรวจสอบสิทธิ พร้อมพิมพ์เอกสารสำหรับเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search พร้อมนำมายื่น ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของ สจล. และ ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่าน www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL หรือ www.facebook.com/kmitlofficial

แท็กที่เกี่ยวข้อง