svasdssvasds

วัคซีนโมเดอร์นาเชียงใหม่คืบ คาดได้รับวัคซีนเดือนตุลาคมนี้

28 ส.ค. 2564 เวลา 8:55 น. 5.9k

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาจำนวน 1 แสนโดส เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มเป้าหมาย คาดได้รับวัคซีนช่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้าวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา Moderna ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส หรือสำหรับประชาชน 50,000 คน ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ได้แก่ 

 

  • กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ 
  • กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 
  • กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 
  • กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน 
  • กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

ความคืบหน้าในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สำรวจรายชื่อ 5 กลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละอำเภอ ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินการจัดสรรต่อไป ทั้งนี้การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จะได้รับการจัดสรรมาเป็นลอต ๆ ตามที่สภากาชาดไทยได้ขอรับการสนับสนุนมา ซึ่งคาดว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคมนี้
 

วัคซีนโมเดอร์นาเชียงใหม่คืบ คาดต.ค.ได้รับการจัดสรร

 

ขณะที่แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม พบว่าปัจจุบันได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มไปแล้วกว่า 390,000 คน หรือคิดเป็น 31.22 % จากกลุ่มเป้าหมาย 70 %  ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือ 1.2 ล้านคน 

 

จังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งฉีดในกลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ก่อนเป็นลำดับแรก ด้วยเป็นกลุ่มที่หากเกิดการติดเชื้อจะมีอาการที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

 

โดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว 39.42 %จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด 400,000 คน ทั้งนี้ ได้วางแผนว่าในเดือนสิงหาคม จะฉีดให้ได้ 50 % และเดือนกันยายน จะฉีดให้ได้ 70 %

 

ส่วนกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 40.24 % ขณะที่การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ซึ่งจองผ่านเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง ก็สามารถเรียกคิวฉีดตามการจองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 26.56 %
 

แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่

 

จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข และฉีดได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในห้วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง