โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 297 ราย สะสมทะลุ 10,000 คน

25 ส.ค. 2564 เวลา 6:15 น. 58

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,417 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 297 ราย สะสม(ตั้งแต่ปี 63) 10,085 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 99 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นผู้อายุเกิน 60 ปี และมีโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 92%

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,417 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 15,953 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,308 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 297 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 297 ราย สะสมทะลุ 10,000 คน

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,102,368 ราย รักษาตัวอยู่ 189,268 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 903,015 ราย เพิ่มขึ้น 21,186 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 10,085 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 297 ราย แยกเป็น เป็นชาย 151 ราย หญิง 146 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี(17-104 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 99 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 92% ได้แก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป 204 ราย คิดเป็น 69 %  และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 67 ราย คิดเป็น 23 % และมีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (174) 
 • เบาหวาน (119) 
 • ไขมันในเลือดสูง (79)
 • อ้วน (32)
 • โรคไต (35) 
 • ติดเตียง (6)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 285 : คนรู้จัก 108 ราย  ,ครอบครัว 38 ราย อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 136 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง