นนทบุรี จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เปิดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมวันสุดท้าย

25 ส.ค. 2564 | 05:50 น.

รีบเลย จังหวัดนนทบุรี เปิดจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ลงทะเบียนด้วยตัวเองรอบเพิ่มเติมวันสุดท้ายถึง 4 โมงเย็นวันนี้

25 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า เขตตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีทะเบียนบ้านในเขตตำบลบางบัวทอง ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบเพิ่มเติมวันนี้ 25 สิงหาคม ได้ด้วยตัวเองจนถึงเวลา 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  • สำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สรุปการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เมื่อเวลา 18.00 น. ระบุว่า มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม จำนวน 6,066 โด๊ส รวมฉีดวัคซีนสะสม 725,567 โด้ส หรือฉีดวัคซีนสะสม จำนวน  536,262 คน โดยสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนอยู่ที่ 47.88 % จากประชากรทั้งหมด 1.12 ล้านคน จากเป้าหมาย 70% จากประชาชนตามทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง 

นนทบุรี จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เปิดลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมวันสุดท้าย