เช็ควิธีประเมินอาการด้วยตัวเองว่าเป็นผู้ป่วยโควิด สีอะไร

24 ส.ค. 2564 | 22:30 น.

หากคุณติดโควิด สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำด้วยตัวเองได้ก็คือ เช็คอาการผู้ป่วยโควิด เเต่ละสีเป็นอย่างไร เพราะการรักษาจะแตกต่างกันตามอาการ

ผู้ป่วยโควิด-19 จะมีอาการแตกต่างกัน เมื่อตรวจพบและยืนยันว่าติดเชื้อ หมอจะประเมินอาการผู้ป่วยโควิด แบ่งเป็น ผู้ป่วยสีเขียว สีเหลืองและสีแดง ที่การรักษาจะแตกต่างกันตามอาการ เช่น ผู้ป่วยสีเขียวสามารถแยกกักรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation ได้ ผู้ป่วยสีเหลืองต้องรักษาใน รพ.สนาม Hospitel หรือศูนย์พักคอยเพื่อรอส่งต่อ และผู้ป่วยสีแดงต้องส่งเข้า รพ.หลัก เป็นต้น

วิธีการสังเกตอาการประเมินเบื้องต้นว่าเป็นผู้ป่วยสีอะไร ดังนี้

ผู้ป่วยสีเขียว เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เช่น  เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไอ/มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง มีไข้

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ สามารถรักษาด้วยการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน (Home isolation) โดยมีหมอประเมินอาการผ่าน Telemed จ่ายยาตามอาการ และติดตามอาการทุกวัน

ถ้าผู้ป่วยที่ไม่สามารถแยกกักรักษาตัวที่บ้านได้ ให้แยกกักตัวในศูนย์พักคอยฯ (Community isolation) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

ผู้ป่วยสีเหลือง เป็นผู้ป่วยที่มีอาการ แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ หายใจลำบาก เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย อ่อนเพลีย ถ่ายเหลว 3 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่านั้น บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม หรือ โรงพยาบาลหลัก หรือศูนย์พักคอย (Community isolation) ที่จะมีบุคคลากรทางการแพทย์ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด

ผู้ป่วยสีแดง ที่มีอาการรุนแรง หอบเหนื่อยรุนแรง แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก หรือโรงพยาบาลสนามที่มี ICU Modular ที่มีแพทย์ติดตามอาการใกล้ชิด

หมอจะประเมินอาการอย่างใกล้ชิดผ่าน Telemed หรือ การโทรติดตามอาการตลอดหากผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน แต่ท่านก็สามารถให้ญาติหรือประเมินด้วยตนเอง หากอาการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เพื่อจะแจ้งหมอได้ทันที

เช็ควิธีประเมินอาการด้วยตัวเองว่าเป็นผู้ป่วยโควิด สีอะไร ที่มา : เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang