เช็คเลย รพ.ศิริราช แจกคูปองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์-AZ สำหรับคนท้องวันละ 100 คน

23 ส.ค. 2564 | 23:30 น.

รพ.ศิริราช แจกคูปองจองคิวฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า" เข็มที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ วันละ 100 คนถึง 27 ส.ค.นี้ เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

24 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า จากกรณีที่ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลศิริราช ได้ประกาศให้หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคใน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีนในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect นั้น

พบว่า สตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปจำนวนหนึ่งไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Siriraj Connect ได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการมีรายชื่อในระบบสาธารณสุข

ดังนั้น โรงพยาบาลศิริราชจึงเปิดให้สตรีตั้งครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ จำนวน 50 คนต่อวัน ณ หอประชุมราชแพทยาลัย และของบริษัท AstraZeneca จำนวน 50 คนต่อวัน ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยสามารถขอรับคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฝากครรภ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้อง 300 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23-27 สิงหาคม 2564 หรือ จนกว่าคูปองหรือใบนัดฉีดวัคซีนจะหมด

เพื่อฉีดวัคซีนในวันที่ 26-29 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.โดยผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องนำหลักฐานการฝากครรภ์ที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่า ตั้งครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์มาแสดง ณ หน่วยฉีดวัคซีน

เช็คเลย รพ.ศิริราช แจกคูปองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์-AZ สำหรับคนท้องวันละ 100 คน