ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มสอง 6.23 ล้านราย

24 ส.ค. 2564 | 05:58 น.

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 27.61 ล้านโดส เข็มที่ 1 สะสม 20.83 ล้านราย เข็มที่ 2 สะสม 6.23 ล้านราย เข็มที่ 3 สะสม 5.51 แสนราย กทม.ฉีดแล้ว 8.13 ล้านโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 226.20 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 23 ส.ค. 2564) รวม 27,612,445 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 573,446 โดส

 • เข็มที่ 1 : 400,645 ราย
 • เข็มที่ 2 : 165,508 ราย
 • เข็มที่ 3 : 7,293 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มสอง 6.23 ล้านราย

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 20,830,673 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,230,511 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 551,261 ราย

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว  8.13 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มสอง 6.23 ล้านราย

 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 68,509 โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 8,133,941 โดส
   

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มสอง 6.23 ล้านราย

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 4,954 ล้านโดส

วันที่ 23 ส.ค.64 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ฉีดรวมกันแล้ว 4,954 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 36.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 363 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 171 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มสอง 6.23 ล้านราย

10 ชาติอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 226.20 ล้านโดส

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 226.20 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 89.82 ล้านโดส รายละเอียดดังนี้

 1. อินโดนีเซีย จำนวน 89,825,940 โดส (20.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 2. มาเลเซีย จำนวน 31,281,193 โดส (55.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 30,389,160 โดส (15.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 4. ไทย จำนวน 27,038,999 โดส (30.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 5. กัมพูชา จำนวน 18,079,030 โดส (57.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 6. เวียดนาม จำนวน 16,306,199 โดส (15%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 7. สิงคโปร์ จำนวน 8,740,651 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 8. ลาว จำนวน 3,799,078 โดส (28.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 9. เมียนมา จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 10. บรูไน จำนวน 246,716 โดส (41%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 27.61 ล้านโดส เข็มสอง 6.23 ล้านราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)