วิธี สมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 วันสุดท้าย 24 ส.ค. 64

23 ส.ค. 2564 เวลา 17:50 น. 22.9k

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันสุดท้าย 24 ส.ค. 64 สรุปครบคุณสมบัติ ช่องทางจ่ายเงิน และทางเลือกจ่ายเงินสมทบ แบบเข้าใจง่าย

ประกันสังคมมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 19 จังหวัด  พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา สมัครและชำระเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ผ่านทางพร้อมเพย์ ฐานเศรษฐกิจจึงได้สรุปวิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มานำเสนอ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 15 - 65 ปี 
 2. ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ 
 3. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 
 4. ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง 
 5. ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7

วิธี สมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 วันสุดท้าย 24 ส.ค. 64

ช่องทางการสมัครประกันสังตมมาตรา 40 

 1. เว็บไซต์ www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่นี่คลิก
 2. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 
 3. หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี 
 4. สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา 
 5. เครือข่ายประกันสังคม

วิธี สมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 วันสุดท้าย 24 ส.ค. 64

ช่องทางการชำระเงินสมทบ 

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ห้างเทสโก้ โลตัส
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 • CenPay
 • ตู้บุญเติม
 • ช้อปปี้ เพย์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ทีเอ็มบีธนชาต
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนคารกรุงศรีอยุธยา

วิธี สมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5000 วันสุดท้าย 24 ส.ค. 64

ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

 •  จ่าย 70 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
 •  จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
 • จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

เมื่อทำตามขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่าได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา5,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคม แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำอีกเรื่องคือ การผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคาร ตามขั้นตอนในลิงค์นี้คลิก

แท็กที่เกี่ยวข้อง