เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 www.sso.go.th สรุปไทม์ไลน์รับเงิน 5,000 บาท ที่นี่

25 ส.ค. 2564 | 00:30 น.

เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 สรุปไทม์ไลน์รับเงิน 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 สรุปไทม์ไลน์รับเงิน 5,000 บาท มีไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา วันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ทาง www.sso.go.th

เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 www.sso.go.th สรุปไทม์ไลน์รับเงิน 5,000 บาท ที่นี่

ไทม์ไลน์เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40

วันที่ 24-26 ส.ค.64  

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน 
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 3 ส.ค.64

เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 www.sso.go.th สรุปไทม์ไลน์รับเงิน 5,000 บาท ที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th  

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยา ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
 • เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 40) 
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
 • คลิก ค้นหา

เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 www.sso.go.th สรุปไทม์ไลน์รับเงิน 5,000 บาท ที่นี่

 

9 ประเภทกิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา มีดังนี้

 1. ก่อสร้าง
 2.  ที่พักแรมบริการด้านอาหาร
 3. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
 4. กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ
 5. การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ
 9. กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th