วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40

22 ส.ค. 2564 | 07:10 น.

วิธีผูกพร้อมเพย์ บัญชีธนาคาร กับเลขบัตรประชาชาชน 13 หลัก รับเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-27 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้กับแรงงาน ผู้ประกันตนในตามมาตรา 39 มาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 โดยได้กำหนดไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยา ดังนี้

 • วันที่ 23 ส.ค.64 ผู้ประกันมาตรา 39  ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา จะได้รับเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท
 • วันที่ 24-26 ส.ค. 64 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ชลบุรี อยุธยา และฉะเชิงเทรา ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โดยโอนให้วันละ 1.5 ล้านคน
 • วันที่ 27 ส.ค. 64 จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40

ประกันสังคมย้ำ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้มที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์จะต้องรีบลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับเลขบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น

วิธีลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์

ก่อนที่จะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ จะต้องมีบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งก่อน หลังจากนั้นจึงลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขอ้างอิงใด เช่น หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในกรณีที่ต้องการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐจะต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน ในขณะที่หากต้องการความสะดวกในการรับโอนเงินจากผู้อื่นได้ง่าย ๆ ไม่ต้องจดจำเลขบัญชีธนาคารอาจเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

วิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงินประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา 40

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ สามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารทุกสาขา โดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารส่วนใหญ่ยังมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสาขาธนาคารด้วย เช่น ลงทะเบียนผ่าน mobile banking, internet banking, ตู้ ATM หรือ call center 

สรุปช่องทางการผูกพร้อมเพย์

 • ตู้ ATM ของธนาคารเจ้าของบัญชี
 • เว็บไซต์ธนาคารเจ้าของบัญชี
 • Mobile Banking ธนาคารเจ้าของบัญชีสาขาธนาคาร

3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนผูกพร้อมเพย์

 • บัญชีธนาคาร
 • บัตรประชาชน
 • โทรศัพท์มือถือ

วิธีผูกพร้อมเพย์เบื้องต้น

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารเจ้าของบัญชี
 • กดเข้า “บริการ” เลือกเมนู “พร้อมเพย์”
 • เลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์ หากต้องการรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ ต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน
 • อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข พร้อมทำเครื่องหมายและกดยอมรับ
 • เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
 • สมัครสำเร็จ

หมายเหตุ: แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกัน

ลิงค์ผูกพร้อมเพย์ของ 15 ธนาคาร

 1. ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่
 2. ธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิกที่นี่
 4. ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกที่นี่
 6. ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่
 8. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต คลิกที่นี่
 9. ธนาคารทิสโก้ คลิกที่นี่
 10. ธนาคารไทยเครดิต คลิกที่นี่
 11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิกที่นี่
 12. ธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่
 13. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ คลิกที่นี่
 14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิกที่นี่
 15. ธนาคารอิสลาม คลิกที่นี่

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย,สำนักงานประกันสังคม