svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สธ.เปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดบางซื่อที่ รพ.ใกล้บ้าน

18 สิงหาคม 2564

สธ.เปิดระบบฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ ยื่นใบนัดก่อนวันนัด 2 สัปดาห์ ลดการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบันรวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งจะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้

โดยเฉพาะสำหรับประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงกำหนดรับเข็มสองไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยรวบรวมรายชื่อประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มสองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งมายังกรมควบคุมโรค ในการจัดสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและเวลาที่แจ้งนัดไว้กับประชาชน โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามปกติ

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มสองของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ประชาชนสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองใกล้บ้านแน่นอนไม่มีตกหล่น”