ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33 www.sso.go.th พบไม่มีสิทธิ ยื่นทบทวนได้ เช็คที่นี่

10 ส.ค. 2564 | 03:55 น.

นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีสิทธิ์ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ภายใน 1 ต.ค.64 เช็ครายละเอียดที่นี่

กรณีนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมโควิด-19 ของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ปรากฏว่า ไม่มีสิทธิ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ดังนี้

ยื่นขอทบทวนสิทธิภายใน 1 ต.ค.64

ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 ยื่นข้อร้องทุกข์ขอทบทวนสิทธิ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.33 www.sso.go.th พบไม่มีสิทธิ ยื่นทบทวนได้ เช็คที่นี่

กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานใหญ่ อยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด แต่มีสาขาตั้งอยู่ใน13 จังหวัดที่ได้รับการเยียวยา ให้นายจ้างรีบดำเนินการติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือขอเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของประเภทกิจการ กรณีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปจากที่แจ้งไว้เดิม โดยให้ดำเนินการภายใน 1 ตุลาคม 2564 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ที่สำนักงานประกันสังคม ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน รอบแรกแล้ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา 

9 ประเภทกิจการที่ได้รับการเยียวยา คือ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร