สตช.วอนสื่อไม่นำเสนอข่าว "คดีแหม่มสวิส" ผิดหลักจรรยาบรรณ

06 ส.ค. 2564 | 13:36 น.

สตช. ทำหนังสือ ส่งถึงประธานสภาสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือสื่อ ในการนำเสนอข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ อย่างถูกหลักจรรยาบรรณ โดยเฉพาะข่าวที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุ รวมถึงการรวบรวบพยานหลักฐานต่าง ๆ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือ ถึงประธานสภาสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเสนอข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว ดังนั้น 

เรื่อง ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเสนอข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เรียน ประธานสภาสื่อมวลชนแห่งชาติ

ตามที่มีเหตุการณ์พบศพหญิงชาวต่างชาติ บริเวณน้ำตกโตนอ่าวยน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิต ได้รับแจ้งเหตุเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ต่อมาทราบภายหลังว่า เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสื่อมวลชนให้ความสนใจรายงานข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก นั้น

เพื่อให้การทำงานตามหน้าที่ของตำรวจและสื่อมวลซน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทยต่อสังคมและการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย กองสารนิเทศ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านแจ้งสมาชิกในองค์กร ไม่นำเสนอข่าวที่ผิดต่อหลัก
จรรยาบรรณ โดยเฉพาะข่าวที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุ รวมถึงการรวบรวบพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ทราบผลทางคดี 

การนำเสนอข่าวที่ยังไม่ใด้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยคาดการณ์จากสิ่งเหตุที่เกิดขึ้น และข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับซาวต่างชาติ ซึ่งควรคำนึงถึงสิทธิของผู้เสียชีวิตและครอบครัว ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังให้ความเคารพต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือเพื่อร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สตช.วอนสื่อไม่นำเสนอข่าว \"คดีแหม่มสวิส\" ผิดหลักจรรยาบรรณ