ดีเดย์พรุ่งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2 องค์กร -อปท.

05 ส.ค. 2564 เวลา 10:25 น. 756

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้องค์กร - อปท.ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบ 2 ดีเดย์วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 08.08 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศว่า วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. จะเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100 – 3,000 ราย 


ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลองค์กร สำหรับยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. เตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับยื่นความประสงค์
• ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
• หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
• ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล*
• ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล*
• แจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับจัดสรร

หมายเหตุ* : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password ในการเข้าระบบ
 

 

2. วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 

3. ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.08 น. (จำนวน 100,000 ราย)

 

เตรียมพร้อมจองวัคซีนซิโนฟาร์ม
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง