สธ. ยันห้าม "เทคโฮม" ต้องผ่านฟู้ดดีลิเวอรี เท่านั้น

03 ส.ค. 2564 เวลา 9:52 น. 116

อธิบดีกรมอนามัย ตั้งโต๊ะแถลง ยึดคำสั่ง ศบค. “คลายล็อก” ร้านอาหารในห้างศูนย์การค้า พื้นที่สีแดงเข้ม กลับมาเปิดให้บริการเดลิเวอรี่ ยันห้ามขายกับผู้บริโภค ต้องผ่านฟู้ดดีลิเวอรี มีผลบังคับใช้ 3 ส.ค. 64 นี้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยผ่านช่องทาง Facebook กระทรวงสาธารณสุข ว่า ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้ เราได้เห็นถึงขนาดของการระบาดซึ่งครอบคลุมไปทุกจังหวัด และในส่วนของประเทศไทย เราได้เห็นจำนวนของผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

สธ. ยันห้าม "เทคโฮม" ต้องผ่านฟู้ดดีลิเวอรี เท่านั้น

รัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกมาตรการ เพื่อลดการติดต่อสัมผัสใกล้ชิดของผู้คน ลดการเดินทางเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการออกนอกบ้าน ออกนอนเคหะสถานโดยไม่จำเป็น อีกทั้งมีการห้าม มีการงด มีการจำกัด มีการปิด กิจกรรมและกิจการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

 

และในส่วนของตัวร้านอาหาร เป็นหนึ่งในส่วนที่ถูกปิดและหรือจำกัดการบริการส่งผลให้ผู้ประกอบการ หรือคนทำงานที่อยู่ในห่วงโซ่ของตัวร้านอาหารได้รับผลกระทบไปด้วย

 

“ซึ่งในส่วนนี้เองรัฐบาลก็จะได้ดำเนินการในเรื่องของการพิจารณาในการลดผลกระทบ หรือเยียวยาตามมาตรการทางสังคม และเศรษฐกิจต่อไป”

 

อย่างไรก็ดี จากการ “คลายล็อก” ให้ร้านอาหารในห้างกลับมาเปิดขายเดลิเวอรี่ได้นั้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ต้องเน้นในเรื่องของการจำหน่ายในรูปแบบของการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร และสามารถเปิดให้บริการได้ถึง 20.00 น. เท่านั้น

 

โดยข้อกำหนดของร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการคัดกรอง ซึ่งไม่ใช่คัดกรองเฉพาะในเรื่องของอาการ เช่น อาการของระบบทางเดินหายใจหรืออื่นๆ แต่ต้องคัดกรองไปถึงเรื่องของประวัติความเสี่ยง ของคนทำงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

 

นอกจากนี้มาตรการสำหรับร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า ที่จัดบริการ “เดลิเวอรี่” มีด้วยกัน 10 ข้อ ได้แก่ ต้องมีการจัดทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน กำหนดจุดคัดกรอง และลงทะเบียน หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์, สวมหน้ากากอนามัยถูกต้องตลอดเวลา, งดการรวมกลุ่ม และทางร้านต้องประเมิน Thai Stop COVID Plus และติดประกาศชัดเจน เป็นต้น

"ในช่วงสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้ม ย้ำว่า ต้องขอความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ในการลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นโควิด รวมไปถึงต้องอาศัยความร่วมมือของ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนของร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงในส่วนของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มการส่งอาหาร และที่สำคัญ คือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้รับบริการ ก็ต้องถือปฏิบัติ โดยยึดถือหลัก ปลอดภัยไว้ก่อน” 

แท็กที่เกี่ยวข้อง