3 สมาคม เด้งรับคลายล็อกดาวน์ ร้านอาหารในห้างขายผ่านฟู้ด ดีลิเวอรี่

02 ส.ค. 2564 เวลา 7:53 น.117

3 สมาคม “ผู้ค้าปลีกไทย-ศูนย์การค้าไทย-ภัตตาคารไทย” เด้งรับศบค. คลายล็อกดาวน์ ให้ร้านอาหารในห้างขายผ่านฟู้ด ดีลิเวอรี พร้อมยกระดับมาตรการสูงสุด

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (ศบค.) ผ่อนปรนให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการได้เฉพาะการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

 

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ประสานหารือกับ สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย ทั้ง 3 สมาคม ขอขอบคุณ ศบค. ที่รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันในครั้งนี้

 

การผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย และครอบคลุมจำนวนแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจต่อไป โดยทั้ง 3 สมาคมพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัดและสูงสุดในส่วนของผู้ประกอบการ

3 สมาคม เด้งรับคลายล็อกดาวน์ ร้านอาหารในห้างขายผ่านฟู้ด ดีลิเวอรี่

มีการยกระดับมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาดโดย DMHTemp D : Distancing เว้นระยะห่างภายในร้านอย่างเคร่งครัด M : Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ครั้งละอย่างน้อย 20 วินาที และ Temp : Temperature มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฎิบัติงาน

 

สำหรับพนักงานทุกคน ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ได้มีการกำหนดระบบการคัดกรอง และจุดพักคอยที่เป็นไปตามมาตรการของศบค. ตั้งอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมยกระดับการควบคุมสูงสุดในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยของผู้รับ-ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ 3 สมาคม พร้อมที่จะปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. ในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service)

3 สมาคม เด้งรับคลายล็อกดาวน์ ร้านอาหารในห้างขายผ่านฟู้ด ดีลิเวอรี่

และไม่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแบบรับกลับด้วยตัวเอง (Take Away) ได้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์

 

ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทองดังนี้

 

1. ผู้ประกอบการ

 

• จัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

• ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน

 

• ห้ามเปิดหน้าร้าน

 

• กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

 

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

 

• จัดให้มีระบบคัดกรอง และลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่

 

• จัดระบบคิว และกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว

 

• มีบริเวณพักคอยซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม

 

• ต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

3. พนักงานรับ-ส่งอาหารแบบออนไลน์

 

• เน้นย้ำมาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์

 

• รอรับอาหาร ณ จุดรับ-ส่ง เท่านั้น

 

• กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

 

3 สมาคม เด้งรับคลายล็อกดาวน์ ร้านอาหารในห้างขายผ่านฟู้ด ดีลิเวอรี่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 3 สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศบค. อย่างเคร่งครัด ในการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องการการแพร่ระบาด และยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ พร้อมยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้น 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง