ประกันสังคมมาตรา 40 พื้นที่ล็อกดาวน์ ปทุมธานี สมัครรับเงินเยียวยาล่าสุด

22 ก.ค. 2564 เวลา 4:11 น.5.1k

ประกันสังคมพื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ประกันตนจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกันตนนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงกลุ่มอาชีพอิสระสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยาล่าสุดตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขที่นี่

จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวานนี้ (20 ก.ค.) ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มอีก 3 จังหวัด คือ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา  เป็นผลให้มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเป็น 13 จังหวัด โดยประกันสังคมเตรียมเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,มาตรา 39 และมาตรา 40 เป็นระยะเวลา 1  เดือน

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดมีดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 •  สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

 

ใน 9 หมวดประเภทกิจการ ได้แก่

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

 5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8.กิจกรรมทางวิชาการ

9.ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

  ประกันสังคมมาตรา 40 พื้นที่ล็อกดาวน์ ปทุมธานี สมัครรับเงินเยียวยาล่าสุด

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ผู้ประกันตนม.33 และ ม. 39 สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ขณะที่กลุ่มอาชีพอิสระ และ กลุ่มแรงงานนอกประกันสังคม สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยาสูงสุด 5000 บาท

 

เงื่อนไขรับสมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • สมัครได้ที่ เซเว่น,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,บิ๊กซี,ธกส
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th เครือข่ายประกันสังคม
 • หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท

- ผู้ถือบัตรประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทย

ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้น 00)

- ผู้พิการที่สามารถรับรู้สิทธิสมัครได้

 

ทางเลือกที่ 1

 • จ่าย70 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2

 • จ่าย 100 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3

 • จ่าย300 บาท/เดือน

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • กรณีเจ็บป่วย ทดแทน กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน
 • ขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
 • กรณีเจ็บป่วย ทดแทนขาดรายได้รับเงินสูงสุด 300 บาท/วัน
 • กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงิน 500-1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15ปี และ ตลอดชีวิต
 • กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ได้รับเดือนละ 200 บาท (เฉพาะทางเลือก 3 )
 • กรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าจัดการศพ 25,000 บาท และ 50,000 บาท
 • กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ หรือ เงินออมสะสม 50 บาท หรือ เงินออมสะสม 50 บาท และ 150 บาท/เดือน (ทางเลือกที่ 2 และ 3)

 

หลักฐานการสมัคร

 • ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง