เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนจริงหรือไม่เช็คเลย

21 ก.ค. 2564 เวลา 20:03 น.9.9k

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ยื่นสมัครเป็นผู้ประกันตนกรณีผลกระทบเยียวยาโควิดในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด สำหรับผู้ถือบัตรทอง และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้ถูกลดสิทธิหรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพรเชื้อโควิดในพื้นที่สีแดงเข้มใน 13 จังหวัด จากเดิมอนุมัติแค่ 10 จังหวัด

 

โดยสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา39 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อโควิด 19 สามารถยื่นสิทธิรับเงินเยียยาล่าสุดสูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท

 

ขณะที่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์  และ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เมื่อสมัครลงทะเบียนเคยลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะเสียสิทธิ “บัตรทอง” และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

 

 

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 กระทบบัตรทอง-บัตรคนจนจริงหรือไม่เช็คเลย

ล่าสุด นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน ! ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40

 

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7
  • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

 

แบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก

  • ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70

จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี
  • ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 

  • สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง