บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

22 ก.ค. 2564 เวลา 3:29 น.18.8k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ผู้ถือบัตรอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบโควิด สมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยาล่าสุด 5000 บาทได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด สำหรับผู้ประกันตนนายจ้างและลูกจ้าง ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาล่าสุดสูงสุด 1 หมื่นบาท

 

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน นั้นผู้ถือบัตรยังมีข้อสงสัยสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้หรือไม่นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยจะไม่กระทบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สิทธิตามรักษาบัตรทอง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม และ อยู่ในหมวด 9 กิจการเข้าหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หากสมัครเป็นผู้ประกันตน่มาตราในเดือนกรกฎาคมนี้

 

13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 •  สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • อยุธยา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

 

9 กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิ

 

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

 

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

 

ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง.

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง