www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

22 ก.ค. 2564 เวลา 3:15 น.10.8k

เว็บไซต์ www.sso.go.th เปิดให้นายจ้าง-ลูกจ้าง "ประกันสังคมมาตรา33" ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา มีขั้นตอนง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน เช็กวิธีได้ที่นี่

กรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 และ 20 ก.ค.64 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน"ประกันสังคม" รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม เปิดตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th  ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ประกันสังคมมาตรา33(ลูกจ้าง)

ขั้นตอนแรก เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนท่ีสอง เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(ผู้ประกันตนมาตรา33) 

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่สาม

 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 
 • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้น กดที่เมนู ค้นหา

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ
 

ประกันสังคมมาตรา33(นายจ้าง)

ขั้นตอนแรก เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือคลิกที่นี่

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่สอง เลือกที่แถบเมนูตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ(นายจ้าง)

www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่สาม 

 • กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง 
 • กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

จากนั้น กดที่เมนู ค้นหา
www.sso.go.th ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยา ประกันสังคมมาตรา33 แค่ 3 ขั้นตอน จากนั้นระบบจะแจ้งว่า ได้รับสิทธิ หรือ ไม่ได้รับสิทธิ

13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 •  สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง