เคลียร์ ชุดตรวจโควิด เป็นการสืบราคา ไม่ใช่ราคาจัดซื้อจริง

21 ก.ค. 2564 เวลา 6:48 น. 293

สปสช. เต้น หลัง “อลงกรณ์” ข้องใจ ชุดตรวจโควิด ATK ที่จะจัดซื้อให้ประชาชน 8.5 ล้านชุด ไม่ใช่ราคาจัดซื้อจริง เป็นการสืบราคาจากท้องตลาด “อรรถพร” ย้ำ ต้องต่อรองราคาจนได้ถูกที่สุดอีกครั้ง

ตามที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายกับประชาชนทุกคนทุกสิทธิต่อไป ในส่วนที่มีข่าวเผยแพร่ราคาต้นทุนชุดตรวจโควิด ATK ชุดละ 120 บาทนั้น

 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ

 

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. ขอชี้แจงว่า ราคาดังกล่าวเป็นการสืบราคาจากท้องตลาดเพื่อนำมาประมาณการภาระงบประมาณเบื้องต้น เพื่อเสนอบอร์ด สปสช.พิจารณาเท่านั้น ไม่ใช่ราคาที่จะจัดซื้อจริง ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการซื้อจะมีขั้นตอนการต่อรองราคาลงอีก

 

โดยบอร์ด สปสช.ได้มอบให้ “โรงพยาบาลราชวิถี” เป็นแม่ข่ายดำเนินการบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดซื้อชุดตรวจโควิด ATK ครั้งนี้ก็จะดำเนินการในรูปแบบนี้เช่นกัน ซึ่งการจัดซื้อจำนวนมากจะทำให้ได้ราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดอย่างแน่นอน