svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ล็อกดาวน์ล่าสุด พื้นที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดไหนอยู่ระดับใดบ้าง

18 กรกฎาคม 2564

ล็อกดาวน์ล่าสุด ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด มีผลตั้งแต่ 20 ก.ค.64

จากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีผลประกาศใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง มีดังนี้

ล็อกดาวน์ล่าสุด พื้นที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดไหนอยู่ระดับใดบ้าง

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ 

 1. กรุงเทพมหานคร 
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. จังหวัดชลบุรี 
 4. จังหวัดนครปฐม 
 5. จังหวัดนนทบุรี 
 6. จังหวัดนราธิวาส
 7. จังหวัดปทุมธานี 
 8. จังหวัดปัตตานี 
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 10. จังหวัดยะลา 
 11. จังหวัดสงขลา  
 12. จังหวัดสมุทรปราการ 
 13. จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดกระบี่  
 2. จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4. จังหวัดกำแพงเพชร 
 5. จังหวัดขอนแก่น  
 6. จังหวัดจันทบุรี 
 7. จังหวัดชัยนาท
 8. จังหวัดชัยภูมิ  
 9. จังหวัดเชียงราย 
 10. จังหวัดเชียงใหม่
 11. จังหวัดตรัง 
 12. จังหวัดตราด 
 13. จังหวัดตาก 
 14. จังหวัดนครนายก 
 15. จังหวัดนครราชสีมา 
 16. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 17. จังหวัดนครสวรรค์  
 18. จังหวัดบุรีรัมย์ 
 19. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 20. จังหวัดปราจีนบุรี 
 21. จังหวัดพัทลุง
 22. จังหวัดพิจิตร 
 23. จังหวัดพิษณุโลก  
 24. จังหวัดเพชรบุรี 
 25. จังหวัดเพชรบูรณ์  
 26. จังหวัดมหาสารคาม 
 27. จังหวัดยโสธร 
 28. จังหวัดร้อยเอ็ด  
 29. จังหวัดระนอง 
 30. จังหวัดระยอง 
 31. จังหวัดราชบุรี 
 32. จังหวัดลพบุรี 
 33. จังหวัดลำปาง 
 34. จังหวัดลำพูน  
 35. จังหวัดเลย 
 36. จังหวัดศรีสะเกษ  
 37. จังหวัดสกลนคร  
 38. จังหวัดสตูล
 39. จังหวัดสมุทรสงคราม 
 40. จังหวัดสระแก้ว 
 41. จังหวัดสระบุรี 
 42. จังหวัดสิงห์บุรี  
 43. จังหวัดสุโขทัย  
 44. จังหวัดสุพรรณบุรี  
 45. จังหวัดสุรินทร์ 
 46. จังหวัดหนองคาย 
 47. จังหวัดหนองบัวลำภู 
 48. จังหวัดอ่างทอง 
 49. จังหวัดอุดรธานี  
 50. จังหวัดอุทัยธานี  
 51. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 52. จังหวัดอุบลราชธานี  
 53. จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม 10 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดชุมพร  
 2. จังหวัดนครพนม  
 3. จังหวัดน่าน  
 4. จังหวัดบึงกาฬ  
 5. จังหวัดพังงา 
 6. จังหวัดแพร่  
 7. จังหวัดพะเยา 
 8. จังหวัดมุกดาหาร  
 9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดภูเก็ต

ล็อกดาวน์ล่าสุด พื้นที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดไหนอยู่ระดับใดบ้าง ล็อกดาวน์ล่าสุด พื้นที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดไหนอยู่ระดับใดบ้าง ล็อกดาวน์ล่าสุด พื้นที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดไหนอยู่ระดับใดบ้าง ล็อกดาวน์ล่าสุด พื้นที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดไหนอยู่ระดับใดบ้าง