ชลบุรี ยกระดับ มาตรการ ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค.

18 ก.ค. 2564 | 10:24 น.

จังหวัดชลบุรี เด้งรับ มาตรการ ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว เข้มข้นฉบับล่าสุด หลังถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อใหม่วันนี้ 660 ราย วิทยา คุณปลื้ม ย่อ 10 แนวทางปฎิบัติอย่างเข้าใจง่าย

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เผยแพร่คำสั่ง ยกระดับ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)  โดยระบุว่า จากราชกิจจาฯ ซึ่งประกาศปรับมาตรการ ยกระดับจังหวัดชลบุรี ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นั้น ในแนวปฏิบัติตามมาตราอย่างเข้มงวดของจังหวัดชลบุรี มีดังนี้

 

1. ผู้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มงดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น สําหรับการเดินทางในบางกรณีที่จําเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ยังสามารถกระทำได้

2. ห้ามออกนอกบ้านเวลา 21.00 - 04.00 น. อย่างน้อย 14 วัน

3. ขนส่งสาธารณะ จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสาร โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด (มีผลบังคับใช้ 21 ก.ค. 64)

4. ร้านอาหารเปิดถึง 2 ทุ่ม ห้ามนั่งกินในร้าน ให้ดําเนินการเฉพาะการนํากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

5. ร้านสะดวกซื้อ-ตลาดสด เปิดถึง 2 ทุ่ม สําหรับร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ให้เปิดตี 4 - 2 ทุ่ม

6. ห้างเปิดถึง 2 ทุ่ม เปิดได้แค่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่จัดให้ฉีดวัคซีน

7. ห้ามรวมกลุ่มที่มีจํานวนรวมกันมากกว่า 5 คน

8. เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจ เส้นทางข้ามจังหวัดต่างๆ

9. โรงแรมเปิดได้ตามปกติ งดจัดประชุม สัมนา จัดเลี้ยง

10. เน้น Work From Home

 

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย 100% ,ทำความสะอาดมือบ่อยๆ, เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร ,กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว , รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด , ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” , ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน และ ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ

ชลบุรี ยกระดับ  มาตรการ  ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค.
 

ขณะล่าสุด สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสม ระลอกใหม่ ในจังหวัดชลบุรี มีทั้งสิ้น  15,375 ราย โดยวันนี้  มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จ.ชลบุรี จำนวน 660 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. Cluster บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ อำเภอบ่อทอง 10 ราย

2. Cluster บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ อำเภอบ้านบึง 4 ราย

3. Cluster โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม 2 ราย

4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 13 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 7 ราย

6. บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย

7. บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง 1 ราย

8. บริษัท สตาร์ เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดระยอง 2 ราย

9. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
    9.1 กทม. 2 ราย
    9.2 จังหวัดปทุมธานี 2 ราย
    9.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย
    9.4 จังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย
    9.5 จังหวัดตาก 1 ราย
    9.6 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    10.1 บุคคลใกล้ชิด 21 ราย
    10.2 ร่วมวงสังสรรค์ 7 ราย

11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    11.1 ในครอบครัว 149 ราย
    11.2 จากสถานที่ทำงาน 114 ราย

12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 144 ราย

13. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 174 ราย

การค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด จำนวน 997 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,874 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

ชลบุรี ยกระดับ  มาตรการ  ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค.