ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4

10 ก.ค. 2564 | 05:21 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ เคอร์ฟิว 10 จังหวัด “กทม.-นครปฐม-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา- ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 ต่อเนื่อง 14 วัน เริ่ม  12 ก.ค. นี้

วันนี้(10 ก.ค.64 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)  

 

โดย ให้ประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้บังคับใช้
 

  ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4

ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4

ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 ด่วน ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว "เคอร์ฟิว" 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4