ธุรกิจกลางคืนมีลุ้น! มาตรการชดเชย ผ่อนปรน สภาฯ เชิญตัวแทน ถกร่วม 8 ก.ค.นี้

02 ก.ค. 2564 | 12:27 น.

ธุรกิจกลางคืน ผับ-บาร์ มีลุ้น มาตรการผ่อนปรน ชดเชยเยียวยา สมาพันธ์ผู้ประกอบการฯ อัพเดทผล หลัง 6 สมาคม เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาล เผยล่าสุด สภาฯ นัดเข้าหารือ ถึง ข้อเสนอแนะ 8 ก.ค.นี้

2 ก.ค.2564 - สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย (สธก) โพสต์ข้อความ ระบุว่า  .... ในนามสมาพันธ์ฯ ขอแจ้งความคืบหน้าขั้นแรก จากการที่พวกเราทั้ง 6 ชมรมได้เข้าไปยื่นหนังสือในนามของสมาพันธ์ ตามกลไกของทางภาครัฐทั้ง 5 ครั้ง

 

ณ วันนี้ ด้วยความร่วมมือของสมาชิกทุกคน ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมพูดคุยถึงการแก้ปัญหาระยะสั้น และระยะยาวกับทางภาครัฐหน่วยงานแรกแล้ว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่า การที่พวกเรามีจุดหมายเดียวกัน สารที่เราพร้อมใจที่จะส่งออกไปนั้น มันดัง และไปถึงเค้าได้จริงๆ

 

แม้ว่าผลจะออกมาตรงความต้องการ หรือไม่ ทางสมาพันธ์ขอให้ทุกท่านช่วยส่งกำลังใจ และขอให้เชื่อใจว่าพวกเราจะไม่ทอดทิ้งใครอย่างแน่นอน ที่ผ่านมาเราต่างคนต่างใช้ชีวิตในเส้นทางของตัวเอง แต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่า พวกเราคือคนกลุ่มเดียวกัน ที่ใช้เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน ขับเคลื่อนให้โลกนี้ ยังคงเป็นโลกของมนุษย์อย่างแท้จริง 

 


 

ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าว ระบุจั่วหัว ด่วนที่สุด  เรื่อง ขอเชิญเช้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่อง "มาตรการชดเชยเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ ธุรกิจบันเทิง
และธุรกิจกลางคืน"
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

 

ในการนี้ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภารกิจของ หน่วยงานของท่าน เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถให้ช้อคิดเห็นและช้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

 

จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในประเด็นผลกระทบที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผับ บาร์ ธุรกิจบันเทิง และธุรกิจกลางคืน ได้รับจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิจารณาศึกษา

 

ทั้งนี้ ในกรณีมีผู้ติดตามขอความกรุณาท่านพิจารณา จำนวนตามความเหมาะสมไม่เกิน ๙ คน 

ธุรกิจกลางคืนมีลุ้น! มาตรการชดเชย ผ่อนปรน สภาฯ เชิญตัวแทน ถกร่วม 8 ก.ค.นี้


 

โดย วานนี้ (1 ก.ค.) สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ส่งตัวแทนเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก ต่อ นายกรัฐมนตรี เพื่อทวงถาม หารือ และส่งต่อข้อเรียกร้องเป็นครั้งที่ 5  หลังระบุว่า จาก พรก.ฉุกเฉิน ที่มีการกำหนดให้มีการปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงทั้งหมด 

 

ซึ่งไม่ได้มีแต่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการแต่รวมไปถึงลูกจ้างทุกประเภททั้งที่เข้าระบบประกันสังคม และกลุ่มอาชีพอิสระที่รับค่าจ้างแบบรายวัน เช่น นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานเชียร์สินค้า พนักงานโบกรถ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดกลางคืน ร้านอาหารข้างทางต่าง ๆ เป็นต้น 

 

ที่ผ่านมายังมีผู้ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วน พร้อมยืนยันใน 8 ข้อเรียกร้อง “แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง” 

 

  • ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม
  • ขอให้มีคำสั่งปลดล็อคเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค *เสนอและเรียกร้องให้พิจารณาเป็นวันที่ 1   สิงหาคม 2564 และ/หรือกำหนระยะเวลาที่ชัดเจนในการอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจการและอาชีพได้อีกครั้ง
  • ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้
  • ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค
  • พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด
  • พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ  ต่อผู้เดือดร้อนตั้งแต่การออกคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
  • เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และ/หรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง,เสนอแนะ, พูดคุย ในกระบวนการการออกมาตราการและนโยบายต่างๆ 
  • เปิดช่องทางสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน