“ธุรกิจกลางคืน” จ่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ ทวงถาม 8 ข้อเรียกร้อง ปลดล็อค-เยียวยา

30 มิ.ย. 2564 เวลา 10:45 น. 250

สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ ทวงถาม 8 ข้อเรียกร้อง ปลดล็อค-เยียวยา 1 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา เกียกาย สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง จะยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อทวงถาม หารือ และพิจารณาร่วมกันหาทางออก และข้อเรียกร้องที่ทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้เคยยื่นไปแล้วให้กับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบต่างๆ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกที่ 3 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑๙) ณ วันที่  9 เมษายน 2564 โดยระบุหัวข้อหลัก 3 ข้อ ว่าด้วยการกำหนดให้มีการปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการและการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ 
 

จากคำสั่งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงทั้งหมด ซึ่งไม่ได้มีแต่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการแต่รวมไปถึงลูกจ้างทุกประเภททั้งที่เข้าระบบประกันสังคม และกลุ่มอาชีพอิสระที่รับค่าจ้างแบบรายวัน เช่น นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานเชียร์สินค้า พนักงานโบกรถ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดกลางคืน ร้านอาหารข้างทางต่าง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งที่ผ่านมายังมีผู้ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วน โดยทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยได้มีการยื่นหนังสือไปทั้งหมด 4 ครั้ง ต่อ 4 หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
 

ทั้งนี้ทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย ได้มีข้อสรุปและยืนยันใน 8 ข้อเรียกร้อง “แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง” ทั้งหมดตามรายละเอียดดังนี้

  1. ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม
  2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อคเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค *เสนอและเรียกร้องให้พิจารณาเป็นวันที่ 1   สิงหาคม 2564 และ/หรือกำหนระยะเวลาที่ชัดเจนในการอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจการและอาชีพได้อีกครั้ง
  3. ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้
  4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค
  5. พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด
  6. พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ  ต่อผู้เดือดร้อนตั้งแต่การออกคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
  7. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และ/หรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง,เสนอแนะ, พูดคุย ในกระบวนการการออกมาตราการและนโยบายต่างๆ 
  8. เปิดช่องทางสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน 

 

“ธุรกิจกลางคืน” จ่อยื่นหนังสือถึงนายกฯ ทวงถาม 8 ข้อเรียกร้อง ปลดล็อค-เยียวยา

แท็กที่เกี่ยวข้อง