ทำความรู้จัก Phuket Sandbox คืออะไร? เคลียร์ชัด 12 คำถาม

01 ก.ค. 2564 เวลา 4:11 น. 1.9k

ทำความรู้จัก Phuket Sandbox (ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์) คืออะไร? ศบค.เคลียร์ชัดๆ 12 คำถาม พักอยู่จังหวัดนําร่องน้อยกว่า 14 วัน เดินทางไปพื้นที่อื่นได้หรือไม่ ? ครม.อนุมัติ Phuket Sandbox ให้ประเทศ/พื้นที่ใดบ้าง?

รัฐบาลประกาศโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยข้อมูลรู้จัก Phuket Sandbox ในรูปแบบถาม-ตอบ เคลียร์ชัดในหลากหลายประเด็น ดังนี้

1. Q : Phuket Sandbox คืออะไร ? 
A : แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่ได้วัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และเที่ยวใน จ.ภูเก็ตได้ 14 วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในไทย หากผลตรวจ ไม่พบเชื้อ Covid-19

2. Q: มาถึงวันแรก เที่ยวรอบภูเก็ตได้หรือไม่ ? 
A : ไม่ได้ วันที่ 1 ต้องกักตัวในห้องพัก หากตรวจ Covid-19 เป็นลบ
ท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ หากผลตรวจ Covid-19 เป็นบวก ส่งรักษาตัวต่อไป

3. Q: คนไทยจากต่างประเทศเข้าภูเก็ตทําอย่างไร ? 
A:มีเอกสาร
1. Certificate of Entry - COE คลายข้อข้องใจ
2. ผลตรวจ Covid-19 (RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชม. 3. ประกันโควิด Covid-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ 4. หลักฐานชําระค่าที่พัก 14 วัน และค่าตรวจ Covid-19 จํานวน 3 ครั้ง 5. หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบโดส
และเป็นวัคซีนขึ้นทะเบียนจาก อย. หรือ WHO ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทำความรู้จัก Phuket Sandbox คืออะไร? เคลียร์ชัด 12 คำถาม

4. Q:อยู่ภูเก็ตน้อยกว่า 14 วัน ต้องใช้เอกสารอะไร ?
 A : หลักฐานใบเสร็จชําระค่าที่พักและค่าตรวจ Covid-19 พร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินระบุเวลาออกนอกราชอาณาจักร

5. Q: เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางเข้าภูเก็ตกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลได้หรือไม่?
 A: ได้ต้องมีผลตรวจ Covid-19 (RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชม.

6. Q: คนที่อยู่ใน Sandbox ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ ?
A : ต้องใส่หน้ากากอนามัย และเคร่งครัดมาตรการ DMHTTA ทำความรู้จัก Phuket Sandbox คืออะไร? เคลียร์ชัด 12 คำถาม

7. Q : พักอยู่จังหวัดนําร่องน้อยกว่า 14 วัน เดินทางไปพื้นที่อื่นได้หรือไม่ ?
 A : ไม่ได้ ถ้าพักอยู่น้อยกว่า 14 วัน เมื่อครบกําหนดต้องออกทันที

8. Q : ในภูเก็ต ต้องติดตั้งแอปฯ ติดตามการเดินทางหรือไม่ ? 
A : ต้องติดตั้งแอปฯ หมอชนะ และ Thailand Plus และเปิดระบบติดตามตลอดเวลา

9. Q: เดินทางออกจากสนามบินไปยังโรงแรม/สถานที่พัก ต้องทําอย่างไร ? 
A: โรงแรม SHA+ จัดยานพาหนะเดินทางโดยไม่แวะพักสถานที่ใดๆ

ทำความรู้จัก Phuket Sandbox คืออะไร? เคลียร์ชัด 12 คำถาม

10 .Q:ต้องตรวจ RT-PCR กี่ครั้ง 
A:1.อยู่เกิน 14 วัน ตรวจ 3 ครั้ง ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ตรวจอีก 1 ครั้ง หากประเทศปลายทางกําหนด 2. อยู่ไม่เกิน 7 วัน ตรวจ 2 ครั้ง ก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตรวจอีก 1 ครั้ง หากประเทศปลายทางกําหนด

11. Q : ครบ 14 วันแล้ว ไปยังพื้นที่อื่น ต้องทําอย่างไร 
A : แสดงหลักฐานอยู่ครบ 14 วันในจังหวัดภูเก็ต และประวัติการตรวจ
RT-PCR ในระหว่างการพํานักกับเจ้าหน้าที่จังหวัดปลายทาง

12. Q:หากฉีดวัคซีน Johnson & Johnson ซึ่งครบโดส เพียงแค่เข็มเดียว จะสามารถเข้าภูเก็ตได้หรือไม่? 
A : สามารถเข้าภูเก็ตได้ตามปกติ หากฉีดวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย. WHO หรือตามที่ สธ. กําหนด

ทำความรู้จัก Phuket Sandbox คืออะไร? เคลียร์ชัด 12 คำถาม

ครม.อนุมัติ  Phuket Sandbox ให้ประเทศ/พื้นที่ใดบ้าง?

ทำความรู้จัก Phuket Sandbox คืออะไร? เคลียร์ชัด 12 คำถาม

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง