ศบค.เร่งขยายเตียง รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง-แดง

25 มิถุนายน 2564

ศบค.เผยแผนเร่งขยายเตียงอีกเกือบ 500 เตียง รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง-แดง คาดใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เผยจะมีแพทย์ประจำบ้านที่จบใหม่ประมาณ 2,000 คน เข้ามาสนับสนุน

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(25 มิ.ย.64)ช่วงหนึ่งว่า  ในวันนี้ที่ประชุมมีการรายงานการขยายเตียงเพิ่มโดย สธ. ร่วมกับ มณฑลทหารบก เชิญเอกชนไปดูสถานที่ในการปรับให้เป็นพื้นที่ดูแลผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง สรุปว่า ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เตรียมขยายเตียง ผู้ป่วยสีเหลืองเพิ่ม 70 เตียง สีแดง 16 เตียง, รพ.ราชพิพัฒน์ เตรียมขยายเตียง ผู้ป่วยสีเหลืองเพิ่ม 100 เตียง สีแดง 40 เตียง, รพ.ธนบุรี ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 11 เตรียมขยายเตียง ผู้ป่วยสีเหลืองเพิ่ม 200 เตียง สีแดง 55 เตียง (เริ่ม 2 ก.ค.) คาดว่าในเวลา 1 สัปดาห์จะปรับพื้นที่และระดมบุคลากรเข้าประจำการ และให้การบริการได้

ศบค.เร่งขยายเตียง รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง-แดง

นอกจากนี้ ก็จะขอความร่วมมือกับเอกชน พยายามขยายเตียงเท่าที่ศักยภาพทำได้ พร้อมขอสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ ที่จะเปิดใหม่ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ในส่วนของโรงเรียนแพทย์ จะมีแพทย์ประจำบ้านที่จบใหม่ ประมาณ 2,000 คน ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเดือน ก.ค.นี้ รวมถึงบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยสีเหลือง และสีแดง ที่จะมีการขยายเตียงด้วย โดยรายละเอียดจะได้นำมาเสนอเป็นระยะ