เปิด 4 ช่องทาง "คนกทม." 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิฉีด"วัคซีนไข้หวัดใหญ่"ฟรี

23 มิ.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 1.9k

สปสช.เปิด 4 ช่องทาง "คนกทม." 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิฉีด"วัคซีนไข้หวัดใหญ่"ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.64

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.ชี้ฤดูฝนไข้หวัดใหญ่ระบาด ถ้าติดเชื้อโควิดพร้อมไข้หวัดใหญ่ จะอาการรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ยิ่งต้องดูแลสุขภาพมากๆ และทางที่ดีควรฉีดทั้งวัคซีนโควิด-19และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยฉีดเว้นห่างกัน 2 สัปดาห์ 

7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

คน กทม. 7 กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง  จองสิทธินัดหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผ่านช่องทางดังนี้

1. แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง"กระเป๋าสุขภาพ"

2. ไลน์ @ucbkk

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง

4. สายด่วน สปสช.โทร 1330 กด 8 (8.30-17.00 น. ทุกวัน)

เปิด 4 ช่องทาง "คนกทม." 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิฉีด"วัคซีนไข้หวัดใหญ่"ฟรี

ที่มา : สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประชาชนควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้

  • ผู้หญิงอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  • คนอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด
  • ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมัย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • คนที่มีน้ำหนัก 1  กก. หรือ BMI ตั้งแต่ 35 Kg/m2

เปิด 4 ช่องทาง "คนกทม." 7 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิฉีด"วัคซีนไข้หวัดใหญ่"ฟรี

ที่มา ข้อมูลภาพ:  ชัวร์โควิดและวัคซีน สสส

แท็กที่เกี่ยวข้อง